Personvernerklæring og vilkår for bruk

Velkommen til Aboutbugz.com

Disse vilkårene og betingelsene skisserer reglene og forskriftene for bruk av Aboutbugz.coms nettsted, som ligger på Aboutbugz.com.

Ved å gå inn på denne nettsiden antar vi at du godtar disse vilkårene og betingelsene. Ikke fortsett å bruke Aboutbugz.com hvis du ikke godtar alle vilkårene og betingelsene som er angitt på denne siden.

Følgende terminologi gjelder for disse vilkårene og betingelsene, personvernerklæringen og ansvarsfraskrivelsen og alle avtaler: «Bruker», «Du» og «Din» refererer til deg, personen som logger på denne nettsiden og er i samsvar med selskapets vilkår og betingelser. «Selskapet», «Oss», «Vi», «Vårt» og «Oss», refererer til vårt selskap. «Parti», «Parter» eller «Oss», refererer til både brukeren og oss selv. Alle vilkår refererer til tilbudet, aksept og vurdering av betaling som er nødvendig for å gjennomføre prosessen med vår assistanse til brukeren på den mest hensiktsmessige måten for det uttrykkelige formålet å gi informasjon om feil og møte brukerens behov med hensyn til levering av selskapets oppgitte tjenester, i samsvar med og underlagt gjeldende lov hos oss. Enhver bruk av terminologien ovenfor eller andre ord i entall, flertall, store bokstaver og/eller han/hun eller de, tas som utskiftbare og refererer derfor til samme.

Informasjonskapsler

Vi bruker bruk av informasjonskapsler. Ved å gå inn på Aboutbugz.com, samtykket du i å bruke informasjonskapsler i samsvar med Aboutbugz.coms retningslinjer for personvern.

De fleste interaktive nettsteder bruker informasjonskapsler for å la oss hente brukerens detaljer for hvert besøk. Informasjonskapsler brukes av nettstedet vårt for å aktivere funksjonaliteten til visse områder for å gjøre det enklere for folk som besøker nettstedet vårt. Noen av våre tilknyttede/annonseringspartnere kan også bruke informasjonskapsler.

Tillatelse

Med mindre annet er oppgitt, eier Aboutbugz.com og/eller dets lisensgivere de immaterielle rettighetene for alt materiale på Aboutbugz.com. Alle immaterielle rettigheter er forbeholdt. Du kan få tilgang til dette fra Aboutbugz.com for din egen personlige bruk underlagt begrensninger angitt i disse vilkårene og betingelsene.

Du må ikke:

Publiser materiale fra Aboutbugz.com på nytt
Selg, lei eller underlisens materiale fra Aboutbugz.com
Reprodusere, duplisere eller kopiere materiale fra Aboutbugz.com
Omdistribuer innhold fra Aboutbugz.com

Denne avtalen skal begynne på datoen for denne. Våre vilkår og betingelser ble opprettet ved hjelp av gratis vilkår og betingelser Generator.

Deler av denne nettsiden tilbyr en mulighet for brukere til å lære og utveksle informasjon om feil. Aboutbugz.com filtrerer, redigerer, publiserer eller vurderer ikke brukerinnsendinger før de er tilstede på nettstedet. Brukerinnsendinger gjenspeiler ikke synspunktene og meningene til Aboutbugz.com, dets agenter og/eller tilknyttede selskaper. Brukerinnlegg gjenspeiler synspunktene og meningene til personen som sender inn sine synspunkter og meninger. I den grad det er tillatt av gjeldende lover, skal Aboutbugz.com ikke være ansvarlig for brukerinnsendinger eller for noe ansvar, skader eller utgifter forårsaket og/eller påført som et resultat av bruk av og/eller publisering av og/eller utseende til brukeren innsendinger på denne nettsiden.

Aboutbugz.com forbeholder seg retten til å overvåke alle brukerinnlegg og fjerne eventuelle brukerinnlegg som kan anses som upassende, støtende eller forårsaker brudd på disse vilkårene og betingelsene.

Du garanterer og representerer at:

Du har rett til å sende inn brukerinnlegg på nettstedet vårt og har alle nødvendige lisenser og samtykker til å gjøre det;
Brukerinnleggene invaderer ikke noen immaterielle rettigheter, inkludert uten begrensning opphavsrett, patent eller varemerke for noen tredjepart;
Brukerinnleggene inneholder ikke noe ærekrenkende, injurierende, støtende, usømmelig eller på annen måte ulovlig materiale som er en krenkelse av personvernet
Brukerinnleggene vil ikke bli brukt til å oppfordre til eller fremme forretninger eller tilpassede eller presentere kommersielle aktiviteter eller ulovlig aktivitet.

Du gir herved Aboutbugz.com en ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, redigere og autorisere andre til å bruke, reprodusere og redigere noen av dine brukerinnsendinger i alle former, formater eller medier.

Hyperkobling til innholdet vårt

Følgende organisasjoner kan koble til nettstedet vårt uten skriftlig forhåndsgodkjenning:

Offentlige etater;
Søkemotorer;
Nyhetsorganisasjoner;
Nettkatalogdistributører kan koble til nettstedet vårt på samme måte som de hyperlenker til nettstedene til andre oppførte virksomheter; og
Systemomfattende akkrediterte virksomheter unntatt oppfordring til ideelle organisasjoner, veldedige kjøpesentre og veldedige pengeinnsamlingsgrupper som kanskje ikke hyperlenker til nettstedet vårt.

Disse organisasjonene kan lenke til vår hjemmeside, til publikasjoner eller til annen nettstedsinformasjon så lenge lenken: (a) ikke på noen måte er villedende; (b) ikke falskt antyder sponsing, godkjenning eller godkjenning av den tilknyttede parten og dens produkter og/eller tjenester; og (c) passer inn i konteksten til koblingspartens nettsted.

Vi kan vurdere og godkjenne andre koblingsforespørsler fra følgende typer organisasjoner:

allment kjente forbruker- og/eller forretningsinformasjonskilder;
dot.com fellesskapssider;
foreninger eller andre grupper som representerer veldedige organisasjoner;
online katalog distributører;
Internett-portaler;
regnskaps-, advokat- og konsulentfirmaer; og
utdanningsinstitusjoner og bransjeforeninger.

Vi vil godkjenne lenkeforespørsler fra disse organisasjonene hvis vi bestemmer at: (a) koblingen ikke vil få oss til å se ugunstig ut for oss selv eller våre akkrediterte virksomheter; (b) organisasjonen ikke har noen negative poster hos oss; (c) fordelen for oss fra synligheten til hyperkoblingen kompenserer fraværet av Aboutbugz.com; og (d) koblingen er i sammenheng med generell ressursinformasjon.

Disse organisasjonene kan lenke til vår hjemmeside så lenge lenken: (a) ikke på noen måte er villedende; (b) ikke falskt antyder sponsing, godkjenning eller godkjenning av den tilknyttede parten og dens produkter eller tjenester; og (c) passer inn i konteksten til koblingspartens nettsted.

Hvis du er en av organisasjonene som er oppført i avsnitt 2 ovenfor og er interessert i å koble til nettstedet vårt, må du informere oss ved å sende en e-post til Aboutbugz.com. Vennligst inkluder navnet ditt, organisasjonens navn, kontaktinformasjon samt nettadressen til nettstedet ditt, en liste over eventuelle nettadresser du har tenkt å koble til nettstedet vårt fra, og en liste over nettadressene på nettstedet du vil link. Vent 2-3 uker på svar.

Godkjente organisasjoner kan hyperlenke til nettstedet vårt som følger:

Ved bruk av vårt firmanavn; eller
Ved å bruke den enhetlige ressurslokalisatoren som er knyttet til; eller
Ved å bruke en hvilken som helst annen beskrivelse av nettstedet vårt som lenkes til, gir det mening innenfor konteksten og formatet til innholdet på den koblingspartens nettsted.

Ingen bruk av Aboutbugz.coms logo eller andre kunstverk vil være tillatt for kobling uten en varemerkelisensavtale.

iFrames

Uten forhåndsgodkjenning og skriftlig tillatelse, kan du ikke lage rammer rundt nettsidene våre som på noen måte endrer den visuelle presentasjonen eller utseendet til nettstedet vårt.

Innholdsansvar

Vi skal ikke holdes ansvarlige for noe innhold som vises på nettstedet ditt. Du samtykker i å beskytte og forsvare oss mot alle krav som oppstår på nettstedet ditt. Ingen lenker skal vises på noe nettsted som kan tolkes som injurierende, uanstendig eller kriminelt, eller som krenker, på annen måte krenker, eller argumenterer for brudd på eller andre brudd på tredjeparts rettigheter.

Forbehold om rettigheter

Vi forbeholder oss retten til å be om at du fjerner alle lenker eller en bestemt lenke til nettstedet vårt. Du godtar å umiddelbart fjerne alle lenker til nettstedet vårt på forespørsel. Vi forbeholder oss også retten til å endre disse vilkårene og betingelsene og dens koblingspolicy når som helst. Ved å kontinuerlig lenke til nettstedet vårt godtar du å være bundet til og følge disse koblingsvilkårene.

Fjerning av lenker fra nettstedet vårt

Hvis du finner en lenke på nettstedet vårt som er støtende av en eller annen grunn, står du fritt til å kontakte og informere oss når som helst. Vi vil vurdere forespørsler om å fjerne lenker, men vi er ikke forpliktet til å gjøre det eller svare deg direkte.

Vi sikrer ikke at informasjonen på denne nettsiden er korrekt, vi garanterer ikke at den er fullstendig eller nøyaktig; Vi lover heller ikke å sikre at nettsiden forblir tilgjengelig eller at materialet på nettsiden holdes oppdatert.

Ansvarsfraskrivelse

I den maksimale utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, ekskluderer vi alle representasjoner, garantier og betingelser knyttet til nettstedet vårt og bruken av dette nettstedet. Ingenting i denne ansvarsfraskrivelsen vil:

begrense eller utelukke vårt eller ditt ansvar for død eller personskade;
begrense eller utelukke vårt eller ditt ansvar for svindel eller uredelig uriktig fremstilling;
begrense ethvert av våre eller ditt ansvar på noen måte som ikke er tillatt i henhold til gjeldende lov; eller
ekskludere noen av våre eller dine forpliktelser som kanskje ikke er ekskludert i henhold til gjeldende lov.

Begrensningene og forbudene mot ansvar fastsatt i denne delen og andre steder i denne ansvarsfraskrivelsen: (a) er underlagt foregående avsnitt; og (b) regulerer alle forpliktelser som oppstår under ansvarsfraskrivelsen, inkludert forpliktelser som oppstår i kontrakten, i erstatningsrett og for brudd på lovbestemt plikt.

Så lenge nettsiden og informasjonen og tjenestene på nettstedet tilbys gratis, vil vi ikke være ansvarlige for tap eller skade av noen art.